Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ce date personale prelucram?

Datele personale pe care le prelucram sunt, în principal, datele dumneavoastra de identificare: nume, prenume, adresa email, numar de telefon, etc. Acestea sunt colectate direct de la dumneavoastra atunci când deveniti clientii, furnizorii sau partenerii nostri.

Cum prelucram datele tale personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produsele dorite, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor pe care vi le oferim. Prelucrarea datelor personale se întemeiaza întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoie de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau, dupa caz, pe consimtamântul dumneavoastra daca v-ati manifestat optiunea în acest sens.

Comunicam datele personale câtre alti destinatari?

Pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, împuterniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatar, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiul Economic European, asigurându-ne însa întotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.

Cât timp prelucram datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastra si cum pot fi exercitate?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista drepturilor pe care le aveti:

  • Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii în cazul în care contesti exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul de a depune plângere – poti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimtamântului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamântul tau, ti-l poti retrage oricând. Retragerea consimtamântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând în continuare valabila;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Pentru mai multe detalii legate de protectia datelor dumneavoastra, puteti trimite un e-mail la: office@spectrumcenter.ro